Pod okriljem matične avto-moto zveze se AMD Lukovica tudi letos vključuje v akcijo »Še 365 dni!«.

V Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) varnosti otrok, eni najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu, namenjamo veliko pozornosti. Skrb za otroke v cestnem prometu je, skladno z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, tudi ena od prioritet varnosti cest na svetovnem, evropskem in slovenskem ozemlju.

Ena od aktivnosti, s katerimi želimo doseči, da bi bilo čim manj otrok udeleženih v prometnih nesrečah, je ozaveščevalna akcija Še 365 dni!

Po različnih slovenskih krajih v sodelovanju z avto-moto društvi in klubi ter policijo v dneh pred začetkom novega šolskega leta opozarjamo, da se otroci vračajo na šolske poti. Maskoti Anja in Zdravko z odštevanjem dni do začetka pouka (Še 3 dni, Še 2 dni, Še 1 dan) mimoidoče in voznike opozarjata, čez koliko dni se začne pouk, ključno sporočilo AMZS pa je povezano s prvim šolskim dnem, ko maskoti z napisom Še 365 dni!, vse udeležence v prometu in tudi pristojne institucije opominjata, da je treba za varnost otrok v prometu skrbeti vse dni v letu, ne le na prvi dan ali prvih nekaj šolskih dni.

V okviru akcije bo AMD Lukovica v četrtek, 30. avgusta 2018, med 16. in 16.30 uro, v sodelovanju s predstavnikom AMZS in Policijske postaje Domžale, na križišču z Dunajsko cesto pred Vrtcem Medo na Prevojah, opozarjalo mimo vozeče voznike na prihajajoči začetek pouka. Ponovitev akcije bo v soboto, 1. septembra 2018, med 8. in 8.30 uro, na Trgu svobode v križišču z Vegovo ulico v Moravčah.