Vabimo te na OBČNI ZBOR AMD Lukovica, ki bo v sredo,  3. aprila  2019, ob 19 uri v Gostilni FURMAN  v  Lukovici.

 

Dnevni red:

1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev in potrditev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije

3. Poročila predsednika AMD, predsednika sekcije MK ROKOVNJAČI, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Razprava na podana poročila in potrditev poročil

6. Obravnava in sklepanje o planu dela in finančnem planu za leto 2019

7. Razno

 

V skladu z 26. členom statuta društva je zbor sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva.    Po poteku 15 min od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10. članov društva.

Športni pozdrav

Predsednik AMD LUKOVICA

 Jože Cerar